مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
نام محصول دانلودی: مدلهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

این مقاله به توصیف، تحلیل و ارزیابی مدل های پیشنهادی مدیریت دانش که در سه حوزه اصلی یعنی مدلهای طبقه بندی دانش، مدل های سرمایه فکری و مدلهای ساختار اجتماعی دسته بندی شده اند، می پردازد

ادامه مطلب